HF Mosevang
 

Generel information ift. havevandring og bestyrelsesmøder

 
Havevandringer og bestyrelsesmøder i 2019:
 
Årets havevandringer og bestyrelsesmøde er nu fastlagt og fordeler sig således:
 
Mandag den 13.5. kl. 17.00
Onsdag den 5.6. kl. 9.30
Onsdag den  26.6. kl. 17.00
Onsdag den  7.8. kl. 17.00
Onsdag den 4.9. kl 17.00
 
 
Husk at I som haveejere er forpligtet til at have følgende i orden ved hver havevandring:

- Ukrudt under og i alle hække skal fjernes
- Haven skal være velholdt og græsplæne samt hæk skal ligeledes være vedligeholdt
- Ukrudt på stik-/hovedveje omkring haven skal være fjernet indtil midten af vejen
- Haveaffald samt andet affald skal løbende på Eskelund og ikke opbevares i haven
 
Hækklipning:
Alle hækkene skal være klippet i højde 160 cm til Skt. Hans samt pr. 1. september med enkelte undtagelser på hækhøjde på 180 cm v. Bjørnholms Allé og Åhavevej. 
 
Såfremt ovenstående ikke er i orden ved havevandringen, vil den enkelte haveejer modtage en skriftlig henvendelse herom og bestyrelsen følger herefter op her på de kommende dage indtil punkterne er bragt i orden.
 
Information omkring vandåbning:
Vandåbning sker pr. 2019 selvstændig i hver have.